Bezoek gedeputeerde Mackus (Ned. Limburg) aan pcfruit 30/8/2018